Bloghttp://pavlak.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskKrižovatka tretieho sektora (pavlak)Tretí sektor sa na Slovensku začal rozvíjať po Nežnej revolúcii v roku 1989. Cieľom vzniku tretieho sektora bolo naštartovanie programov a iniciatív smerujúcim k vyššej humanizácii určitých vylúčených skupín obyvateľstva (napr. zdravotne postihnutých) a ich integráciu, resp. inklúziu, t. j. úplné včlenenie, do tej doby vylúčených jednotlivcov a skupín. Išlo o iniciatívy zanietených jedincov a skupín, ktorí sa snažili o naštartovanie programov, ktoré by mal následne prebrať štát, či neverejný (súkromný) sektor. Prečo to tak dodnes nie je?Thu, 10 Apr 2014 16:41:34 +0200https://pavlak.blog.sme.sk/c/353737/Krizovatka-tretieho-sektora.html?ref=rssAdresná pomoc štátu? (pavlak)Témou posledných dní je návrh vlády poskytovať rodinné dávky len do určitej hranice príjmu. Poskytovať dávky, ako príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok či rodinné prídavky, len ľuďom do určitého príjmu, ľuďom, ktorí sú na takého dávky odkázaní a sú pre nich pomocou a tým, ktorí túto hranicu príjmu prekračujú, pričom hranica zatiaľ nie je určená, ich už neposkytovať. Je to  ale správne?Sat, 27 Apr 2013 10:00:12 +0200https://pavlak.blog.sme.sk/c/327114/Adresna-pomoc-statu.html?ref=rssJe pomoc ľuďom v núdzi účinná? (pavlak)Pomáhať či nepomáhať? V súčasnosti sa často skloňujú slová ako pomoc a solidarita. Výskyt týchto pojmov je taký častý, že mnohokrát strácajú na význame. Ľuďom sa neraz prezentuje, akí musia byť solidárni, ako je potrebné pomáhať iným, čo má však skôr opačný efekt. Je potrebné si uvedomiť, že poskytnúť pomoc inému nie je povinnosťou človeka, ale jeho dobrou vôľou. Dalajláma tvrdí, že človek nemusí nutne konať dobro, len nech nekoná zlo.  Bolo by vhodnejšie skôr vysvetliť ľuďom prečo je dobré pomáhať človeku, poskytovať im informácie, prečo sa niektorí nachádzajú v zlej sociálnej situácii, čo ich doviedlo do tejto situácie a na základe týchto informácií, nech sa rozhodnú či a komu chcú poskytnúť pomoc.Mon, 08 Apr 2013 18:15:36 +0200https://pavlak.blog.sme.sk/c/325597/Je-pomoc-ludom-v-nudzi-ucinna.html?ref=rss